MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

23.11: VŠETCI SME JEDNA RODINA

Kedy?  23.11.2023
Kde? v telocvični
Pre koho? pre 5-6 ročných budkáčikov
Príprava projektu Jarmila Galiková a Beáta Timková
PLAGÁT
FOTOGRAFIE

 

„Spoločne za spravodlivý svet“ je hlavná myšlienka projektu Týždeň globálneho vzdelávania. Deti v materskej škole poznávajú aký rôznorodý a nádherný je náš svet. Vie však byť aj smutný, nespravodlivý a zlý. O ľudskej blízkosti a vzájomnom akceptovaní sa, o empatii a o vnímaní ľudskej rozličnosti, ako našej výnimočnosti, nie nedostatočnosti je v dimenzii blízkej detskému chápaniu náš vstup do tohto projektu. Je to projekt zameraný na spoznávanie iných národov, národností a rás a ich spôsobu života, formou zážitkového učenia.