MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

23.4: DOBRÝ SLUHA A ZLÝ PÁN II.

Kedy?  23.4.2024, dopoludnia
Kde? v telocvični
Pre koho? pre starších budkáčikov
Príprava projektu  Mária Šninská a Daniela Pritzová
PLAGÁT
FOTOGRAFIE

 

Čo robiť keď sa deti hrajú so zápalkami?
Ako sa zachovať keď horí?
Kto sú hasiči a aká je to profesia?
Aké majú telefónne číslo?
Na mnoho takýchto a podobných otázok dáva odpoveď projekt Dobrý sluha zlý pán II. Teda pre starších.

Súčasťou výuky je aj nácvik mobilizácie, v prípade, žeby v búdke horelo.