MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

2.5: EKO VYCHÁDZKA

Kedy? 2.5.2024, dopoludnia
Kde?  k Hornádu
Pre koho?  pre 5-6 ročných budkáčikov
Projekt pripravili  Eleonóra Koláriková a Beáta Timková
PLAGÁT
FOTOGRAFIE

 

Vychádzky k Hornádu, kde deti absolvujú botanické a zoologické pozorovanie a množstvo veselých ekohier.