MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

28.5: Lesná pedagogika

Kedy? 28.5.2024, dopoludnia
Kde? Čermeľ - Hlinné
Pre koho? pre predškolákov
Dopravné náklady a lektorský poplatok 8,-€
Podujatie je realizované v spolupráci so spoločnosťou Mestské lesy Košice
PLAGÁT
FOTOGRAFIE

Lesná pedagogika ako súčasť enviromentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. 

Strenutie s lektorom lesnej pedagogiky v prostredí ozajstného lesa spojené a evinromentálnymi hrami, vysádzaním stromčekov a spoznávaním rastlinných, živočíšnych a nerastných druhov vyskytujúcich sa na danom území.

Na jeseň absolvovali predškoláci v Čermeli 1.jesenný diel pedagogiky. Prišli domov nadšení a dlho rozprávali a lesných zážitkoch. Medzičasom sa les v premenách ročných období zmenil a tak sa predškoláci pôjdu pozrieť, čo je tam nové.