MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

29.5: CHALLENGE DAY

Kedy?  29.5.2024, dopoludnia
Kde? na školskom dvore
Pre koho? pre všetkých budkáčikov
Príprava projektu  Magdaléna Timková a Jarmila Galiková
PLAGÁT
FOTOGRAFIE

 

Challenge Day je celosvetovo vyhlásený deň pohybu, počas ktorého sa musí čo najväčší počet jedincov danej krajiny hýbať (rozumej športovať, cvičiť alebo tancovať) po dobu najmenej 15 minút. Škôlkari tento deň zasvätili všakovakému športovaniu adekvátnemu veku a schopnostiam detí.