MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

4.12: Advetné čítanie na Barboru

Kedy? 4.12.2023, dopoludnia
Kde? v telocvični
Pre koho? pre všetkých budkáčikov
Čítala Lenka Adzimová
Čítaný text "Luskáčik"
Posolstvo ľudových tradícií čerešňové vetvičky "barborky"
Plagát
Fotografie z 1.stretnutia

 

Adventné obdobie prináša so sebou množstvo tradičných úkonov zimného slnovratu. Cieľom adventného čítania je sprostredkovať deťom predškolského veku toto posolstvo našich predkov prostredníctvom veku primeraných literárnych diel s témou viažúcou sa k predvianočného a vianočnému obdobiu a z využitím konkrétnych artefaktov (adventný veniec, adventný kalendár a p.) v autentickej – dobou nezmodifikovanej podobe.
Adventné čítanie je trinásť stretnutí počas decembra, počas ktorého si detí

-vypočujú stále iný literárny text,
-oboznámia sa z jedných tradičných ľudových zvykov,
-zapália taký počet hviezdičiek na nebeskom počítadle, aký dátum práve je,
-zapália príslušný počet sviečok na adventnom venci;
a spravia dobrý skutok, ktorý im ukladá adventný kalendár.

Hlavne je však adventné čítanie o spoločnom odpočítavaní veľkej detskej vianočnej radosti.