MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

7.11: NOC VÍL A ŠKRIATKOV

Kedy?  7.11.2019
Kde? v materskej škole
Pre koho? pre 5 - 6 ročných budkáčikov
Čo je potrebné si priniesť? baterku a oblečenie na nasledujúci deň
Príprava projektu  Daniela Pritzová a Beáta Timková

 

Tí celkom najodvážnejší ostanú po Slávnosti svetielok nocovať vo svojich dôverne známych postieľkach - ale nebude to obyčajná noc, ale ,,Noc víl a škriatkov". Nuž a víly a škriatkovia potešení udatnosťou maličkých im na noc prichystali nejedno prekvapenie. Od laserovo - pyžamovej diskotéky s baterkami až po hľadanie sladkého pokladu, ktorý je zvyčajne ukrytý v tajných zákutiach škôlky a dá sa k nemu dôjsť len po tme. S brieždením čary víl a škriatkov pominú, ale zážitok ten iste ostane. A o to predovšetkým ide. Zážitkovou formou priblížiť deťom, že sa netreba báť rozprávkových bytostí, ale byť skôr obozretní pred cudzími ľuďmi, ktorí vyzerajú na pohľad celkom milo, ale ich úmysly nemusia byť vždy čisté, viac veriť vo svoje sily a v neposlednom rade aj utužiť kamarátske vzťahy medzi materskou školou, rodičmi a deťmi.