MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

7.11: SLÁVNOSŤ SVETIELOK - večer

Kedy?  7.11.2019
Kde?  stretneme sa pred BÚDKOU
Pre koho? pre všetkých budkáčikov a ich rodinných príslušníkov
Príprava projektu Gabika Šimková a Danka Pritzová

 

Na sviatok Svätého Martina sa všetci budkáčikovia so svojimi rodičmi a súrodencami stretnú pre našou BÚDKOU. Všade vôkol vládne večerná tma, len tento dvor široko - ďaleko žiari. Deti ruka v ruke so svojimi rodičmi a kamarátmi z materskej školy absolvujú lampiónový sprievod večerným sídliskom. Celou cestou si spievajú detské piesne o svetielkach a nebojácnosti. Ťažko by sa našiel niekto, kto by sa ozaj bál. Posmelení prítomnosťou tých, ktorí sú im najbližší a svietiac si lampiónom na cestu, prejdú spolu až ku škôlke, kde tradične zaznie:

Všade vôkol tma je veľká, čo blikajú za svetielka?
Nikto z nás sa nebojí, zvládneme to v pokoji...

Nočný svetielkový výlet ukončíme opäť pred BÚDKOU, kde na deti čaká malé prekvapenie. Po promenáde s lampiónmi pani učiteľky zaprajú tým menším sladkú dobrú noc a s tými staršími a smelšími sa opäť zvítajú v šatniach jednotlivých tried.