MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

9.10: JESENNÁ SLÁVNOSŤ

Kedy?  9.10.2019 dopoludnia
Kde? v búdke, okolo nej a všade tam, kde sa dá stretnúť jeseň
Pre koho? pre všetkých budkáčikov
Príprava projektu Nora Koláriková a Danka Pitoňáková

 

Celotýždenná aktivita je oslavou farebnej plodnosti Zeme. Edukácia je venovaná básničkám, pesničkám a hudobno – pohybovým hrám s témou jesene. Deti sa učia o zubatom slniečku, zdraví a obliekaní, ovocí a vitamínoch. Zbierajú na pobyte vonku listy a prírodniny. Z prírodných materiálov potom vyrábajú rozličné výrobky. Počúvajú rozprávky s atmosférou jesene. Staršie deti si vyskúšajú hrabanie lístia v átriu.

Súčasťou jesennej slávnosti je aj projekt Jesenná paleta.