MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

9.11: NOC VÍL A ŠKRIATKOV

Kedy?  9.11.2023/ 17:00-20:00
Kde? v materskej škole
Pre koho? pre 5 - 6 ročných budkáčikov
Čo je potrebné si priniesť? baterku 
Príprava projektu  Daniela Pritzová a Lenka Grofová
PLAGÁT
FOTOGRAFIE

 

Naši najodvážnejší budkáčikovia (predškoláci) zažijú v Búdke neobyčajný večer, ktorý voláme ,,Noc víl a škriatkov". A chce to riadnu dávku odvahy putovať škôlkou ponorenou do tmy. Víly a škriatkovia potešení udatnosťou maličkých im na prichystali nejedno prekvapenie. Od diskotéky s baterkami až po hľadanie sladkého pokladu, ktorý je zvyčajne ukrytý v tajných zákutiach škôlky a dá sa k nemu dôjsť len po tme. S brieždením čary víl a škriatkov pominú, ale zážitok ten iste ostane. A o to predovšetkým ide. Zážitkovou formou priblížiť deťom, že sa netreba báť rozprávkových bytostí, ale byť skôr obozretní pred cudzími ľuďmi, ktorí vyzerajú na pohľad celkom milo, ale ich úmysly nemusia byť vždy čisté, viac veriť vo svoje sily a v neposlednom rade aj utužiť kamarátske vzťahy medzi materskou školou, rodičmi a deťmi.

 

Nočných pátračov očakávame o 17:00 hod. v šatni a na rovnakom mieste si ich môžete vyzdvihnúť o 20:00 hod.