MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

december: MIKULÁŠ

Kedy príde Mikuláš?  
k zajkom  30.11.2018 o 16:00 hod.
k žabkám   13.12.2018 o 16:00 hod.
k myškám   10.12.2018 o 16:00 hod.
k lienkam   4.12.2018 o 15:30 hod.
ku kačičkám   12.12.2018 o 16:00 hod.
k mackom    11.12.2018 o 16:00 hod.

 

Tento rok Mikuláš opäť otvorí svoju velikánsku knihu dobrých a zlých skutkov a bude nadeľovať. Čakanie na Mikuláša pomôže deťom skrátiť pesničkovanie a básničkovanie, alebo inak povedané každá trieda predvedie, čo sa v poslednej dobe naučila. Vo veselej  nálade vyčkajú na pána s bielou bradou. A je veru na čo sa tešiť! Niekoľko vriec plných balíčkov horko – ťažko dotiahne na saniach starý pán do škôlky. A aby to bol naozaj výnimočný okamih pozývame na túto udalosť všetkých rodičov.