MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

DECEMBER: SLÁVNOSŤ SVETIELOK - večer

Kedy?  
Kde?  pred búdkou
Pre koho? pre všetkých budkáčikov a ich rodinných príslušníkov
Príprava projektu  
PLAGÁT
FOTOGRAFIE

 

Po dopoludňajšej príprave sa podvečer stretneme pred Búdkou, aby sme na krátkej prechádzke sídliskom ukázali, že sa tmy nebojíme.
Každý nech si prinesie lampión.