MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

február: Tkáčska dielnička

Majsterky remesla Eleonóra Koláriková a Lenka Grofová
Tovariši 5-6 roční budkáčikovia
V rámci projektu Akadémia remesiel
Realizácia v mesiaci február
PLAGÁT  
FOTOGRAFIE