MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

január: TKÁČSKA DIELNIČKA

Kedy? počas celého mesiaca január v rámci cyklu AKADÉMIA REMESIEL
Pre koho? pre 5-6 ročných budkáčikov/ myšky a mackov
Kde? v mackotriede
Koordinátorky projektu Eleonóra Koláriková a Lenka Grofová
Plagát
Fotografie