MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

MÁJ: BUDKADÉMIA

Kedy?  
Kde? v átriu
Pre koho? pre všetky búdkarske rodiny a všetkých, ktorí sa cítia byť budkáčikmi
Príprava projektu všetci pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci

 

Každý budkáčik má počas školského roka jeden deň, ktorý patrí iba jemu. Je oslávencom, ktorý nemusí upratovať hračky, ktorého si všetci uctievajú, blahoželajú mu a snažia sa mu splniť všetky priania. 15.mája je svetový deň rodiny. A keďže naša búdka drží ochrannú ruku nad zvieracími rodinkami zajkov, myšiek, mackov, žabiek, kačičiek a lienok a chtiac-nechtiac vstupuje aj do rodín našich budkáčikov, tento deň patrí BÚDKE. Vždy v nepárnom kalendárnom roku sa v tento májový deň všetci stretneme v átriu: budkáčikovia, pani učiteľky aj rodiny budkáčikov a máme parádnu oslavu. Budkáčikovia ukážu v slávnostnom programe, čo sa naučili. Je oslavou kamarátstva a taktiež je to spôsob, ako poďakovať v deň rodiny rodinám budkáčikov za spolupatričnosť, spolusúznenie a pomoc BÚDKE. Potlesk, smiech a veselá vrava sa ozýva v našom amfiteátri do samého večera. Tak príďte na Slávnostnú školskú akadémiu: BÚDKAdémiu! Neoľutujete.

 

FOTOGRAFIE na stiahnutie