MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

MODROTLAČOVÁ DIELNIČKA

Vedúce remesla Adriana Padarsová a Mgr. Michaela Poradová
Zameranie   remeselná dielnička tradičného remesla MODROTLAČIARSTVO
Pre koho? pre 5 - 6 ročných budkáčikov
Čas realizácie február
Miesto realizácie výtvarný ateliér

 

Úvodnej hodiny sa zúčastnia všetky deti z prípravných tried, kde sa frontálnou metódou za použitia videoprezentácie oboznámia s históriou a technikou remesla modrotlače. Praktickou ukážkou koordinátorky projektu priblížia a vysvetlia deťom pracovný postup a techniku tohto tradičného remesla. Následne budú deti pracovať v skupinách po 4 v ľubovoľne zvolený deň  týždňa  počas odpoludňajšieho spánku.

Deti budú farbiť a zdobiť zásterky technikou modrotlače. Každé dieťa si svoju zásterku namočí do modrého atramentu a nechá uschnúť. Následne zmizíkom vykreslia ornament a dozdobia odtlačkami pečiatok namočených do sava.