MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

Život a dielo Melánie Nemcovej

Melánia Nemcová rod. Servátková, sa narodila 28. október 1918 vo Veľkom Šariši. Reálne gymnázium navštevovala a ukončila v Prešove.
Ako učiteľka nastúpila učiť najprv do Stropkova v roku 1938 a o rok neskôr so svojím budúcim manželom odišli učiť na Kysuce, do Nesluše. Potom učila ešte v Hornom Vadičove a v roku 1940 sa vrátila späť na východné Slovensko do Plavnice. Po 6 rokoch dostali ponuku do Strážskeho, kde manžel prestaval kaštieľ na školu a kde sa začal stavať závod Chemko Strážske. Vtedy Melánia Nemcová založila detský folklórny súbor pri škole, ktorý bol akýmsi predchodcom súboru Strážčan. Súbor bol taký populárny, že sa zúčastnil nakrúcania folklórneho filmu Na zelenej lúke v réžii vtedy začínajúceho režiséra Ladislava Rychmana (Starci na chmeli).
V tom čase pohostinne urobila jednu choreografiu v PUĽSe, kam ju po úspechu angažovali v roku 1954 a pracovala tam až do roku 1972. V tom období vytvorila asi 160 choreografií a viedla súbor aj ako jeho umelecká šéfka. V tom období vytvorila cca 150 choreografií. V období rokov 1965 – 1972 bola takmer stále v zahraničí do súborom (Francúzsko, Anglicko, Taliansko, Nemecko atď.) až po polročné turné po USA a Kanade. Za obdobie svojho pôsobenia priviedla súbor k tvorivým, choreografickým a interpretačným vrcholom. Nezabúda popro tejto práci ani na amtérske folklórne súbory, kam neúnavne hodila pomáhať, stavať choreografie a vytvárať návrhy kostýmov.Po odchode z PUĽSu pracovala ešte ako krajská inšpektorka na východoslovenskom KNV v Košiciach a veľmi úzko spolupracovala s Krajským osvetovým strediskom v Košiciach.
V roku 1987 sa presťahovala do Bratislavy. Následne vydala 17 kníh z množstva materiálov zozbieraných na výskumoch:
Krucena a perníkové srdce – opisy choreografií; Piesne Zemplína; Chorovod a čardáš - opisy choreografií; Piesne Gemera; O niektorých pojmoch choreografického remesla; Piesne Šariša; Chorovody a dievčenské tance z východného Slovenska; Daj, Bože slunka; Z folklórneho výskumu vo Svidníckom okrese; Piesne Spiša I; Piesne Spiša II; Detské hry z východného Slovenska I; Detské hry z východného Slovenska II; Piesne zo Strážskeho a okolia; Svadobné obyčaje z východného Slovenska; Svadby na východnom Slovensku II; Metodické poznámky k písaniu scenárov; 

5. 2. 2004 bola Melánia Nemcová ocenená Krížom prezidenta Slovenskej republiky, II. Stupňa. Naďalej bola nápomocná svojimi teoretickými poznatkami, ktoré odovzdávala ďalej mladým choreografom, etnografom, milovníkom ľudového umenia a tradícií až do svojich 87 rokov.
Národná umelkyňa Melánia Nemcová zomrela 16. augusta 2006 v Bratislave, kde je aj pochovaná.

Zdroj: LIPTÁKOVÁ. J.: Očarená pohľadom z čerešne. Krajské osvetové stredisko v Košiciach, 2008. ISBN 978-80-89224-27-2