MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

november: Šúpoliarska dielnička

Majsterky remesla Jarka Galiková a Janka Redajová
Tovariši pre 5-6 roční budkáčikovia
V rámci projektu AKADÉMIA REMESIEL
Realizácia v mesiaci november
PLAGÁT
FOTOGRAFIE