MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

OKTÓBER: HÁDKY JEDNEJ KRIŽOVATKY- pokročilí

Kedy?  
Kde?

najskôr pri interaktívnej tabuli v triede,
potom prakticky na školskom dvore

Pre koho? pre žabky, mackov a myšky
Príprava projektu Lenka Adzimová
PLAGÁT
FOTOGRAFIE

 

Dopravný kurz - lekcia pokročilí

Páni policajti prisľúbili, že prídu a na školskom dvore nasimulujú ozajstnú dopravnú situáciu so semaformi, dopravnými značkami, ale aj píšťalkou a pokutami. Najprv deťom porozprávajú, aké sú pravidlá cestnej premávky, aké nebezpečenstvo môže na malého predškoláka číhať na ceste, potom si vypočujú, aké skúsenosti s cestnou premávkou majú samotné deti (a to by ste sa divili, koľko nám toho prezradia o šoférovaní rodičov) a potom sa spoločne zahrajú na križovatku.

 

Posíme, aby si deti v tento deň priniesli z domu vlastné kolobežky a prilby.