MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

25.10: NA NÁVŠTEVE U MAJSTROV

Kedy?  25.10.2023
Kde? Ústredie ÚĽUV, Mäsiarska 52
Doprava, kurzovné 7,- €/ doprava vlastným autobusom, lektorský poplatok
Príprava projektu Lenka Adzimová
PLAGÁT
FOTOGRAFIE

 

O tom, že budkáčikovia sa v škôlke počas štyroch rokov dochádzky naučia veľmi veľa nových vecí o sebe a o svete je všetkým známe. Búdka mám však vo svojom názve tetu Melánku Nemcovú, známu folkloristku. A preto sú aj naši škôlkari vedení k tradičnej ľudovej kultúre, k poznaniu ľudovej slovesnosti, umeleckým prejavom babičiek a dedkov, k zvládaniu už zabudnutých pracovných postupov. K tomu, aby sa čo najviac podobali svojim predkom, aby vedeli kam patria.

Počas šiestich mesiacov sa najstaršie deti naučia šiestim remeslám: šúpoliarstvu, pernikárstvu, tkáčstvu, modrotlačiarstvu, hrnčiarstvu a sklárstvu. Na úvod však, počas návštevy ÚĽUV-u, pozorujú ozajstných umelcov ľudového umenia, ako tkajú, točia hrnčiarskym kruhom, či zdobia perníky.

http://www.uluv.sk/