MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

PERNIKÁRSKA DIELNIČKA

 Vedúce remesla  Jana Krompaščíková, Drahoslava Balogová
 Zameranie  remeselná dielnička tradičného remesla PERNIKÁRSTVO
Pre koho? pre 5 - 6 ročných budkáčikov
 Čas realizácie  december
 Miesto realizácie  výtvarný ateliér

 

Frontálnou metódou slovným opisom sa deti z prípravných tried  oboznámia s chovom včiel a výrobou medu, s využitím dokumentárnych ukážok na interaktívnej tabuli a praktickou ukážkou výroby medovníkového cesta, vaľkaním a vykrajovaním pomocou formičiek, ako aj zdobením medovníkov.