MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

Materská škola Melánie Nemcovej

Čestný názov školy je morálnym ocenením výsledkov školy a predmetnej škole sa udeľuje pri príležitosti 20. výročia jej založenia. Minister školstva, vedy, výskumu a športu za prítomnosti oficiálnych hostí odovzdal 24. septembra 2010 škole certifikál o zapožičaní čestného názvu Materská škola Melánie Nemcovej.

Materská škola Budapeštianska 3 sa od svojho vzniku profiluje ako škola s umelecko-estetickým zameraním s mimoriadnymi výsledkami aj na celoštátnej úrovni. V školskom roku 2010/2011 s týmto kreditom a skúseným personálnym potenciálom tu funguje trieda pre umelecky nadané deti v oblastiach hudobnej a dramatickej. Ide o historicky prvú materskú školu na Slovensku, ktorej bol čestný názov prepožičaný. Doposiaľ bolo táto morálna výsada udelená len základným školám a ZŠ s materskými školami.

Melánia Nemcová svoj život venovala tomuto kraju a ľuďom tu žijúcim, spätá s ich mentalitou, temperamentom, kultúrou i špecifickou svojbytnosťou. Vo svojich publikáciách zachytila bohatstvo ľudovej tvorby dnes už odchádzajúcej do nenávratna. Veľkú časť svojho života venovala deťom, detským riekankám, vyčítankam, piesňam a hrám. Výnimočne tvorivý človek s dnes už zriedkavou skromnosťou, pokorou a úctou k ľuďom. Svojou životnou filozofiou a tvorbou nám je osoba Melánie Nemcovej veľmi blízka. Vo svojej práci využívame jej zbierky, inšpirujeme sa jej prácou.

Je pre túto školu, jej zamestnancov, rodičov, deti i širšiu komunitu veľkým darom môcť vo svojom názve niesť meno pani Melánie Nemcovej, šíriť medzi ľudí správu o jej posolstve a kráčať za ňou vytvárajúc odtlačky podobné tým jej.

Kto bola Melánia Nemcová?