MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

TOTO SME MY KAČIČKY

 

Trieda 5 - 6 ročných detí 
KačkoTriedne učiteľky
 Jana Krompaščíková a Mgr. Drahoslava Balogová

 

Balog Sebastián Ondáš Richard
Hanzel Matúš Pirochová Lejla
Hatalová Natália  Šestáková Vanessa
Hercegová Andrea  Šimková Laura
Choreňová Soňa Takáčová Lívia
Kardoš Martin Tothová Sofia
Lonščáková Alexandra Vaňová Timea
Matejíčeková Júlia  Záhorská Mya
Milec Šimon Winterová Kristína
Nepela Damián  Balogh Pavol
  Janoško Adam