MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

TOTO SME MY KAČIČKY

 

Trieda 3 - 6 ročných detí so zameraním na hudobné činnosti
KačkoTriedne učiteľky
 Jana Krompaščíková 

 

Brém Aneta Ondáš Richard
Forgáčová Emma Pirochová Lejla
Hanzel Matúš Rubaninská Klára
Hatalová Natália Sabolová Natália
Hercegová Andrea Šestáková Vanessa
Choreňová Soňa Šimková Laura
Kardoš Martin Takáčová Lívia
Kollárová Natália Tothová Sofia
Lonščáková Alexandra Vaňová Timea
Matejíčeková Júlia Varga Michal
Nepela Damián Záhorská Mya
Olexová Emily Winterová Kristína