MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

TO SME MY LIENKY

 

Trieda detí do troch rokov
LienkoTriedne učiteľky: Magdaléna Timková, Janette Klasovská a PaedDr. Lenka Adzimová