MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

TO SME MY LIENKY

 

Školský rok 2023/2024
3.TRIEDA
Trieda 
3 - 4 ročných detí 

LienkoTriedne učiteľky 
Magdaléna Timková
Janka Klasovská 

 

Baláž Leo   Libáková Melánia
Brajanovski Tomáš Majdlenová Eliška 
Čorbová Ema  Nižník Richard
 Dely Damián Nováková Nina
Furman Matej  Ovšonková Diana
Germanič Adam Pechsová Veronika
Gordíková Tamara Ruman Alexej
Kmec Hubert Sotáková Laura
Kondorová Eliška Stopko Jakub
Kriško Brian   Vasilák Pavol
Kryvorotko Margaryta