MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

TO SME MY LIENKY

 

Trieda 5 - 6 ročných detí 
LienkoTriedne učiteľky 
Magdaléna Timková a Janka Klasovská 

 

Almášyová Zara  Lucák Viliam
 Bobáková Eliška Majzová Melisa
Csorbová Gabriela Mako Lukáš
Číšovská Bianka Markuš Vivien
Demjanovičová Klára Maťašovský Dominik
Galová Olívia Miňová Emma
Gazdagová Leonie Sedlák Lukáš
Hajduk Jakub Sirka Tomáš
Kaščák Michal Smolenová Katarína
Klembarová Kristína Tischler Martin
Kompuš Oliver Turik Matias
Labič Leo