MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

TOTO SME MY MACKOVIA

 

Školský rok 2023/2024
2.TRIEDA
Trieda 5 - 6 ročných detí 
MackoTriedne učiteľky
Mgr. Lenka Grofová
Eleonóra Koláriková
 
Augustín Damián Koľvek Emanuel
Bokomlašková Sandra  Körössyová Nela
Cupák Michal Kostrej-Mišo Boris
Czarnik Olívia Majzová Bianka
Delemanová Liliana Puškáš Tobiáš
Delyová Olívia Sabo Damián
Dunová Veronika Sedmáková Rebeka
Falatová Sofia Senaj Tomáš
Furmanová Lenka Stopková Michaela
Ivančo Teo Štetiar Filip
Ivanišinová Sofia  Yanchuk Nazar