MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

TOTO SME MY MACKOVIA

 

Trieda 3 - 6 ročných detí 
MackoTriedne učiteľky
 Eleonóra Koláriková a Bc. Gabriela Šimková

Augustín Damián Körössyová Nela
Andresz Adam Majzová Bianka
Bokomlašková Sandra Oros Michal
Delyová Olívia Petrvalská Eliška
Falatová Sofia Puškáš Tobiáš
Furmanová Lenka Senaj Tomáš
Hudecová Dominika Stopková Michaela
Jedináková Olívia Štetiar Filip
Kostrej-Mišo Boris