MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

TOTO SME MY MACKOVIA

 

Špeciálna trieda 3 - 6 ročných detí s hudobným nadaním

MackoTriedne učiteľky: Alexandra Lukáčová a  Eleonóra Koláriková 
Ďalšia v triede vyučujúca učiteľka/ flauta, hudobno-pohybová rytmika: PaedDr. Lenka Adzimová