MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

TOTO SME MY ZAJKOVIA

 

Trieda 3 - 4 ročných detí 
ZajkoTriedne učiteľky
 Mária Šninská, Adriana Padarasová

 

Andrášiková Tamara Klimová Ela
Balčíková Olívia Lapková Zuzana
Fida Tobias Lehocká Simona
Gazdagová Alexis Lucáková Daniela
Gombos Oliver Prokopczak Michaela
Forgácsová Hana Redaj Sebastien
Halásová Zuzana Šustová Tereza
Hrehorová Nina Tomčík Teo
Hvišč Branislav Vargová Natália
Keda Teresa Winter Patrik