MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

TOTO SME MY ZAJKOVIA

 

Školský rok 2023/2024
5.TRIEDA
Trieda 2 - 3 ročných detí 
ZajkoTriedne učiteľky
Mgr. Michaela Poradová 
Adriana Padarasová, 

PaedDr. Lenka Adzimová

  
Cupák Richard Piroško Timotej
Demjanovič Vít Polačeková Melánia
Fábry Juraj Skála Richard
Falatová Tamara Sobanská Nina
Ferková Mia Strojný Cyril
Frištík Nina Vargová Alexandra
Hodermarská Júlia Vataščin Filip
Kolenič Michal Zborovský Daniel
Kollár Richard Zeleňáková Diana
Kravčuk Nina  
Lacková Stela