MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

TOTO SME MY ZAJKOVIA

 

Trieda 4 - 5 ročných detí 
ZajkoTriedne učiteľky
 Mária Šninská a Adriana Padarasová

 

Andrášiková Tamara Lapková Zuzana
Čagan William  Lehocká Simona
Fida Matiáš Lucáková Daniela
Forgácsová Hana Majdlen Jakub
Gazdagová Alexis Prokopczak Michaela
Gombos Oliver Šustová Tereza
Halásová Zuzana Tjutčevová Zara
Horváthová Veronika Tomčík Teo
Hvišč Branislav Vargová Natália
Keda Teresa Winter Patrik
Klimová Ela