MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

TOTO SME MY ZAJKOVIA

 

Trieda 5 - 6 ročných detí
ZajkoTriedne učiteľky: Mária Šninská a Adriana Padarasová