MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

1.10: Hádky jednej križovatky-začiatočníci

Kedy?  1.10.2018
Kde?

v triede pri interaktívnej tabuli

Pre koho? pre lienky, kačičky a žabky
Príprava projektu Magda Timková a Beáta Timková