MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

26.10: HÁDKY JEDNEJ KRIŽOVATKY-začiatočníci

Kedy?  26.10.2023
Kde?

v triede pri interaktívnej tabuli

Pre koho? pre zajkov, lienky a veveričky
Príprava projektu  Jarmila Galiková a Adriana Padarasová
PLAGÁT
FOTOGRAFIE

 

Dopravný kurz - lekcia začiatočníci

Kľúčové slová: semafor, prechod pre chodcov, dopravná značka, kolobežka, trojkolka, prilba
Len pred nedávnom sa naučili chodiť a už sú účastníkmi cestnej premávky. Ako chodci, trojkolkári či kolobežkári. Maličkí sú účastní cestnej premávky spravidla za prítomnosti múdrejších, starších a skúsenejších. Je však potrebné pomaly nadobúdať poznatky, aby časom vedeli dopravnú situáciu, aspoň tú na prechode pre chodcov, vyhodnocovať sami.
A práve na to slúži prvé kolo dopravného kurzu pre začiatočníkov: Hádky jednej križovatky.