MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

14.12: Adventné čítanie na Branislavu

 Kedy?  14.12.2023, dopoludnia
 Kde?  v telocvični
 Pre koho?  pre všetkých budkáčikov
 Čítala Michaela Poradová
 Čítaný text  "Vianočná besiedka"
Posolstvo ľudových tradícií koledy
 Plagát 
FOTOGRAFIE zo 6.stretnutia 

 

Adventné obdobie prináša so sebou množstvo tradičných úkonov zimného slnovratu. Cieľom adventného čítania je sprostredkovať deťom predškolského veku toto posolstvo našich predkov prostredníctvom veku primeraných literárnych diel s témou viažúcou sa k predvianočného a vianočnému obdobiu a z využitím konkrétnych artefaktov (adventný veniec, adventný kalendár a p.) v autentickej – dobou nezmodifikovanej podobe.
Adventné čítanie je trinásť stretnutí počas decembra, počas ktorého si detí

-vypočujú stále iný literárny text,
-oboznámia sa z jedných tradičných ľudových zvykov,
-zapália taký počet hviezdičiek na nebeskom počítadle, aký dátum práve je,
-zapália príslušný počet sviečok na adventnom venci;
a spravia dobrý skutok, ktorý im ukladá adventný kalendár.

Hlavne je však adventné čítanie o spoločnom odpočítavaní veľkej detskej vianočnej radosti.