MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

15.3: Gymnastický výcvik

Kedy? 12.1.-30.3.2024/ 9:00-10:00/ spolu 12 lekcií
Pre koho? pre zapísaných predškolákov
Cena výcviku 90,-€
Odborný garant Tréningové centrum Kalimero, Popradská 15, Košice
Doprava vlastným autobusom
Plagát
Leták
FOTOGRAFIE
FOTOGRAFIE z ukončenia výcviku

 

Gymnastika je základ pre všetky športy, preto je potrebné začať s ňou už v rannom veku. Pomáha osvojiť základné športové návyky, rozvíja obratnosť, rovnováhu a správne držanie tela.

 

Počas dvanástich tréningov kurzu predškoláci absolvujú základné odrazové cvičenia, jednoduché gymnastické cviky, spevňovacie cvičenia, skoky do gymnastickej jamy a skoky na trampolíne, cviky zamerané na obratnosť a rovnováhu, uvoľňovacie a naťahovacie cvičenia a cvičenia zamerané na osvojenie si správneho držania tela.