MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

16.2: Knihomoľko 4

Kedy?  16.2.2024 o 12:30 hod.
Kde? v čitárni
 Pre koho?  pre 5-6 ročných budkáčikov
 Koodrinátorka projektu  Alexandra Krnáčová
Literárne dielo  Oliver Jeffers "Deň, keď pastelky dali výpoveď"
 PLAGÁT  
 FOTOGRAFIE zo 4. stretnutia  

 

Cieľom projektu je formovať vzťah detí predškolského veku k literatúre, naučiť ich počúvať s porozumením, v základných obrysoch analyzovať dielo, reprodukovať krátky text, alebo jeho časť, rozprávať o ilustrácii, vedieť inými umeleckými prostriedkami vyjadriť pocit, alebo obsah vypočutého.
Frekvencia stretávania: 1x mesačne, popoludní.