MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

17.10: Lesná pedagogika

Kedy? 17.10.2023 dopoludnia
Kde? Čermeľ-Hlinné
Pre koho? Pre 5-6 ročných budkáčikov
Poplatok Doprava vlastným autobusom a kurzovné 7,- e
Príprava projektu Lenka Adzimová v spolupráci s Mestskými lesmi Košice
PLAGÁT
FOTOGRAFIE

 

Lesná pedagogika ako súčasť enviromentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. 

Stretnutie s lektorom lesnej pedagogiky v prostredí ozajstného lesa spojené a evinromentálnymi hrami, vysádzaním stromčekov a spoznávaním rastlinných, živočíšnych a nerastných druhov vyskytujúcich sa na danom území.