MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

22.2: Budúci školák

Kedy? 23; 30.1.2024
13; 20. a 22.2.2024;
v čase od 12:30-13:15
Pre koho? pre myšky a mackov
Projekt sa realizuje v spolupráci s

Centrom prevencie a poradenstva, Karpatská 8, Košice

psychológ: Mgr. Barobora Maskaľová

PLAGÁT 
FOTOGRAFiE 

 

Rozvojový program – „Budúci školák“.

Program sa zameriava na celkový osobnostný a kognitívny rozvoj dieťaťa v materskej škole.

Aktivity sú zamerané na objavovanie a rozvíjanie jedinečného potenciálu dieťaťa, na rozvoj

osobnostnej percepcie, emocionality, sociálnej percepcie a tvorivosti. Program pozostáva z 5

stretnutí po 45 minút. Je určený predškolákom.