MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

27.9: Spieva celá búdka 1

Kedy? 27.9.2023
Kde? v telocvični
Pre koho? pre všetkých budkáčikov
Projekt pripravili Magdaléna Timková a Lenka Adzimová
PLAGÁT  
FOTOGRAFIE