MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

28.9: Knihomoľko 1

Kedy? 1x mesačne
Pre koho? pre 5-6 ročných budkáčikov
Koordinátorka projektu Alexandra Krnáčová
PLAGÁT
LEKCIA 1

 

Cieľom projektu je formovať vzťah detí predškolského veku k literatúre, naučiť ich počúvať s porozumením, v základných obrysoch analyzovať dielo, reprodukovať krátky text, alebo jeho časť, rozprávať o ilustrácii, vedieť inými umeleckými prostriedkami vyjadriť pocit, alebo obsah vypočutého.
Frekvencia stretávania: 1x mesačne, popoludní.